Adatvédelmi tájékoztató

 

 

Tisztelt Felhasználónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Adatvédelem:

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos az Érmelicit.hu számára. Az Érmelicit.hu az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Az Érmelicit.hu bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az Érmelicit.hu tagja által érintett országban - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló - érvényes jogszabályok (Magyarországon az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja az Érmelicit.hu -hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Érmelicit.hu - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Adatok felvétele:

Az Érmelicit.hu honlapján lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Az Érmelicit.hu egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt az Érmelicit.hu tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

Az Érmelicit.hu a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

• a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),

• domain-név (URL),

• a hozzáférés adatai,

• az ügyfél file lekérés (file név és URL),

• a HTTP válaszkód,

• a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,

• a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,

• a látogatás időpontja,

• a megtekintett oldalak adatai, illetve

• a használt böngészőprogram neve.

Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.

Adatok felhasználása, továbbítása:

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Érmelicit.hu az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az Érmelicit.hu az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével illetve az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

Az Érmelicit.hu az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

• piackutatás, piaci elemzés,

• vevői szokások elemzése,

• látogatottsági statisztikák összeállítása,

• ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,

• tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,

• tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,

• vevői reklamációk intézése,

• megrendelések intézése.

Az Érmelicit.hu - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, az Érmelicit.hu fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Adatbiztonság:

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Érmelicit.hu kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Tájékoztatás:

Írásbeli kérés esetén az Érmelicit.hu tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Érmelicit.hu weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az Érmelicit.hu nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

 

 

Cooki szabályzat

 

Annak érdekében, hogy színvonalasabb szolgáltatásokat biztosíthassunk, és hogy megfelelően kezeljük a biztonsági és adatvédelmi kockázatokat, az Érmelicit.hu alkalmanként úgynevezett cookie-kat használ.

A cookie egyes olyan funkciók használatát könnyíti meg, amelyek segítségével a weboldalak kezelése kényelmesebbé és eredményesebbé válik a felhasználó számára. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet a web szerver a felhasználó számítógépének webböngészőprogramjában tárolhat. Ez hasznos eszköz lehet arra, hogy a böngészőprogram rögzítsen bizonyos olyan adatokat, amelyeket a webszerver később lehívhat. Böngészés közben a webböngészőben elhelyezésre kerülnek az egyes cookie-k. Amikor a felhasználó kilép a böngészőbol, egyes cookie-k a számítógép memóriájában egy cookie-fájlban tárolódnak, mások lejárnak vagy eltűnnek. Az összes cookie rendelkezik lejárati határidővel.

A cookie egy adott böngészőben, egy adott számítógépen kerül elhelyezésre, így ha a felhasználó egy másik számítógépről dolgozik, ott a cookie nem lesz megtalálható. Cookie-k segítségével oldható meg például az is, hogy a böngésző az Érmelicit.hunél történt regisztráció adatait tárolja annak érdekében, hogy a felhasználónak azt ne kelljen minden látogatás alkalmával megadnia. A cookie segítségével lehet olyan egyedi beállításokat is eltárolni, amelyeket a felhasználó az adatok összesítése és bemutatása vonatkozásában preferenciaként előír.

Online rendelés: Az online rendelési rendszerek cookie-k segítségével emlékezhetnek arra, mit akar az adott felhasználó vásárolni. A cookie-k segítségével a felhasználó folyamatosan nézegetheti a választékot, és árukat tehet be a bevásárlókosarába. Még arra is lehetősége van, hogy kilépjen a böngészőből, majd később visszalépjen, és ha úgy dönt, kosarában megtalálhatja a korábbi kapcsolat során kiválasztott cikkeket.

Online regisztráció: Ha a felhasználó úgy dönt, hogy regisztrál az Érmelicit.hunél, s annak érdekében, hogy azt rendszeresen használhassa, a rendszer bizonyos személyes adatokat kér. Ez cookie-k alkalmazásával oldjuk meg, hogy a webhelyre való újra belépéskor ne kelljen a Felhasználónak mindig azonosítania magát.

Az Érmelicit.hu használatának követése: A használatfigyelés segítségével az Érmelicit.hu megfigyelheti, hogy mely oldalakra lép rá és ennek alapján megállapíthatók, illetve kikövetkeztethetők, hogy mik érdeklik Önt. Ez segíthet az Érmelicit.hunek abban, hogy az Érmelicit.hu tartalma friss és érdeklődésre számot tartó lehessen.

Célzott marketing: A cookie-k segítségével fel lehet térképezni, hogy a Felhasználó egy adott webhelyen belül mit látogat meg, és ebből egy profilt lehet kialakítani. Ezen információk segítségével azután a Felhasználót érdeklő, célzott hirdetéseket lehet küldeni. Az Érmelicit.hu cookie-k segítségével emlékszik arra, mely reklámot küldte már el Önnek, és így az nem kapja meg ismételten ugyanazokat a reklámokat.

Adatbiztonság: A cookie-kat nem lehet arra felhasználni, hogy valaki adatokat olvasson le az Ön merevlemezéről, megszerezze e-mail azonosítóját, illetve hogy érzékeny vagy személyes jellegű adatokat szerezzen meg Önről. Magánjellegű információ ugyanis csak úgy kerülhet egy cookie-fájlba, ha Ön személyesen átadja az információt egy webszervernek. Emellett bármely cookie-t csak az azt elhelyező szerver képes elolvasni, így idegen szerverek nem olvashatják el és nem lophatják el egy olyan cookie tartalmát, amelyet Ön korábban elfogadott. Arra is felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet számítógépes vírusokat továbbítani. Ha Ön látogatóként le szeretné tiltani a cookie-k elfogadását, ezt webböngészőjében beállíthatja.

 

wlink