Általános Felhasználási Feltételek

Ez a megállapodás tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek alkalmazandóak az ermelicit.hu internetes kereskedelmi piactér használata során. Az "Elfogadom a feltételeket" gombra való kattintással Ön szerzodést köt az ermelicit.hu-val, amellyel Ön elfogadja az ermelicit szabályzatát a www.ermelicit.hu weboldalak használatára vonatkozóan. A ermelicit fenntartja a jogot jelen szerzodés egyoldalú módosítására.

1.Taggá válás, regisztrálás

A Érmelicit által muködtetett online aukciós piacterek és társoldalaik szolgáltatásai elérhetoek mindazok számára, akik létre tudnak hozni legális licitálási szerzodést az érvényben lévo törvény értelmében. A regisztráció folyamán a felhasználó köteles a hozzá kötheto, valós adatokat megadni. Az Érmelicit, amennyiben tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a valótlan adatokat megadó felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni.

Az Érmelicit adatkezelési szabályzata itt tekintheto meg

www.ermelicit.hu/adatkezelesi.php


2.Díjak és számlázás

- Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, email ismertetok és hírlevelek,
- Díjköteles szolgáltatások: Az Érmelicit. fenntartja magának azt a jogot, hogy az általa muködtetett online aukciós piacterek egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számoljon fel. Az ilyen típusú szolgáltatások listája és a szolgáltatások díjtételei a SEGíTSÉG menüpont "SMS küldés" szövegre kattintva tekinthetoek meg. A Érmelicit. jogosult az aktuálisan közölt táblázat díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bovíteni, errol azonban kötelessége tájékoztatni felhasználóit legalább 15 naptári nappal a díjváltozás életbe lépését megelozoen.

A számla rendezése történhet átutalással, fizetéssel vagy postai készpénz átutalási megbízással (sárga csekk) történo befizetéssel vagy emelt Díjas SMS-el a felhasználó választásának megfeleloen. A banki átutalás költségei a befizetot terhelik, a postai készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) elkészítéséért és kiküldéséért a Érmelicit. 200 Ft/db költséget számít fel, ami automatikusan terhelésre kerül a felhasználó egyenlegén. A kiküldött elszámolással kapcsolatos módosítási igények bejelentésére (pl. meghiúsult tranzakciók kiszámlázott díjtételei) a felhasználóknak a számlán jelzett fizetési határidon belül van lehetosége. Ennek elmulasztása esetén a további egyeztetésre nincs lehetoség
Amenyiben nem az emelt díjas SMS fizetést válassza, úgy a kapcsolat felvétel az info@ermelicit.hu email címen történik, melyet a felhasználó kezdeményez!.

3. Felhasználói kötelezettségek

Aukció indítása, termék feltöltése, eladás 3/1. Az Érmelicit által muködtetett online aukciós piactereken aukció indítására és termék feltöltésére kizárólag az a felhasználó jogosult, aki a biztonsági regisztrációt követoen teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik.
3/2. A terméket feltölto felhasználó köteles a terméklapon az általa feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyezo paramétereit és tulajdonságait megadni.
3/3. Az eladó a termék feltöltésével és az aukció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres aukció zárás esetén a megnyert terméket az általa megjelölt állapotban és kondíciókat adja át az aukció nyertesének.
3/4. Az eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként kizárólag az aukció, vagy fix áras értékesítés során nyertes ajánlatnak számító árat kérheti el, amelyek a következok lehetnek:
Aukciós értékesítés során: - Az eladó által megjelölt és elért limitár, - A legmagasabb licit értéke, amely elérte, vagy meghaladta a limitárat, - limitár megjelölésének hiányában: a legmagasabb érvényes licit. A Érmelicit piacterén a feltüntetett árak bruttó, fizetendo összegek. 3/5. Az eladónak az ermelicit.hu oldalra feltett ajánlatai szerzodéskötési nyilatkozatnak minosülnek, vagyis az ettol való elállás sem lehetséges.
3/6. Az eladó nem licitálhat a saját maga által indított árverésen, sem önmaga, sem megbízottja segítségével más a Érmelicit piacterén regisztrált felhasználónevet felhasználva. Az esetlegesen így licitáló eladó hozzáférését a Érmelicit megszünteti a licitáló felhasználónevével együtt.
3/7. Nem megengedett olyan aukció indítása amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy a vételárat egyéb el nem várható költség terheli a leírásban meghatározva (pl. nem valós postaköltség, a fizetendo jutalék).
3/8. Aukcióindításkor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzobb adatai alapján lehet azt elindítani. 3/9. Az aukció meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó úgynevezett keresoszavak megjelentetése nem megengedett. Az azonos aukciókat, keresoszavakat tartalmazó aukciókat az Érmelicit eltávolítja, a sorozatosan a termék nem megfelelo adatok aukciót indító, keresoszavakat megjelenteto vagy azonos termékeket többször is meghirdeto felhasználó jogosultságait megszünteti.
3/10. Jótékonysági árverést kizárólag a Érmelicit engedélyével a részletes feltételeket írásban rögzítve lehet indítani. 3/11. Kizárólag konkrét, valós termék hirdetheto árverésre!
Licitálás és vásárlás:
3/12. A Érmelicit által muködtetett piactereken - a Polgári Törvénykönyv 211. §-a szerint - az érvényes ajánlatot tevo felhasználó az aukció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegébol kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség idotartama az aukció idotartamával egyezik meg. 3/13. A leadott licit, vagy érvényes ajánlat csak mindkét fél beleegyezésével és a Érmelicit által távolítható el és kizárólag aktív, még be nem fejezodött aukció esetében. A licittörlésre a Érmelicit nem kötelezheto annak végrehajtása csak lehetoség, kivételes és indokolt esetekben. Mivel a licittörlés csak lehetoség és csakis mindkét fél egyetértésével történhet meg, ezért a Érmelicit. semminemu licitörléssel kapcsolatos utólagos kifogást sem fogad el!

Az aukció lezárását követoen a szerzodéskötés automatikusan létrejön, és a szerzodésben foglaltakat mind a vevo, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket a kialakult áron a vevonek eladni, a vevo pedig köteles a terméket ezen az áron megvenni.

Amennyiben a Licitáló licitje a legmagasabb és az elérte a limitárat a Licitáló és az Eladó is kötelezett a tranzakció véghezvitelére, kivéve, ha a tranzakció a törvény vagy az ebben a szerzodésben foglalt bármely pont miatt tiltott.

Az eladónak és a legmagasabb licitet kínálónak a licitálási periódus lejártának napjától számítva három munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható a határidon belül, úgy az eladó jogosult a terméket újra aukcióra bocsátani.

Az eladó a vevő nevét, telefonszámát, email címét köteles az aukció lezárodását követően 5 napon belül megkérni az aukcióim oldalon a akció kijelőlésével, nyertes gomb megnyomásával. Amenyiben ez nem történik meg úgy figyelmeztetés után az eladó kizárását vonja maga után.

4. A Érmelicit.hu, mint közvetítö

A Érmelicit által muködtetett piacterek a termékeket kínálók és azokra licitálók között kizárólag információ-közvetítoi szerepet töltenek be. Az eladott termékek logisztikai átadása és a pénzügyi teljesítés a Érmelicit -tol függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfeleloen zajlik le. Ennek okán a meghirdetett termékek minosége, biztonsága és legalitása felett a Érmelicit-nek nincs ellenorzési lehetosége és ezekért felelosséget nem áll módunkban vállalni. Nem vállalunk továbbá felelosséget az oldalunkon szereplo termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevok ténylegesen meg tudják venni, a kínálók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket. Nem tudjuk biztosítani, hogy a vásárlók és a kínálók a tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. Mivel nem avatkozunk bele a vevok és az eladók között történo tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor Ön mentesíti az Érmelicit-et mindennemu igénytol, követeléstol és kártérítéstol.

5. Tiltott termékek és szolgáltatások

A következo dolgokat tilos árulni a Érmelicit által muködtetett piacterek oldalain:
# alkohol, kivéve minoségi, egyedi vagy különleges gyujtoi szeszes italok,
# hitelkártya,
# kitöltetlen bizonyítványok, igazolványok, érvényesíto címkék,
# gyógyszer,
# kábítószer,
# engedélyköteles lofegyver, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes egyéb eszközök (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20 gramm töltoanyag tömeget meghaladó gázspray),
# tuzveszélyes anyag,
# robbanószer, pirotechnikai eszköz,
# emberi szerv,
# üdülési utalvány,
# emailcím, közösségépíto oldal meghívói (IWIW, myVIP, baratikor.hu, Googlemail, stb),
# lopott áru,
# felhasználói azonosítók beleértve a Érmelicit azonosítókat is,
# durván pornográf anyag,
# szerzoi jogvédelem alatt álló termékek másolt, hamisított példánya (CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók, stb. az eredetiségüket a leírásban szerepeltetni kell: "eredeti" vagy "nem másolat"), illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elosegíti vagy alkalmas a szerzoi jog megsértésére,
# hamisított márkás ruha, óra, stb.
# valamint bármely olyan, gyulöletkeltésre vagy mások érzelmeinek megzavarására alkalmas tárgy, amelyet a Érmelicit saját döntése szerint annak tekint.
Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetoséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírásokat, vagy képeket elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a Piactérrel kötött egyéb szerzodése azt kifejezetten megengedi a felhasználó számára.

A Érmelicit. fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy további információ törlésére amennyiben az a Érmelicit értelmezése szerint ellenkezik a piactér megfelelo használatával!

6. Visszajelzések és korlátozások

A Érmelicit fenntartja jogát arra, hogy a felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenorizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetoen. Az ellenorzés ideje alatt a Érmelicit jogosult a felhasználó regisztrációját (felhasználói fiókját) határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenorzés lezárásáig felfüggeszteni.

A Érmelicit fenntartja továbbá a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy további információ törlésére, amely a Érmelicit értelmezése szerint ellenkezik a piactér megfelelo használatával vagy az alábbi kritériumok szerint a Érmelicit szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, törvénybe ütközonek, sértonek vagy erkölcstelennek minosül:
- Az információ semmilyen kapcsolatban nem áll a Érmelicit-el (csakúgy, mint személyes vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem a Érmelicit oldalán keresztül történt);
- Információ, amely linket, elérhetoséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékek leírásakor alkalmazható információkat, ebben az esetben beleértve az Internet linkeket is;
- Információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (email címet, telefonszámot, elérhetoséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minosül többek között azon aukció vagy üzenet is, amelyet a Érmelicit értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek;
- Információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;
- Információ, amely egy felhasználó kampányszerüen más felhasználók lejáratására irányul;
- Információ, amely az Érmelicit-el kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

7. Személyiségi jogok védelme

Az Ön személyiségi jogainak bizalmas kezelése nagyon fontos számunkra, ezért a Érmelicit nem adja át az adatokat külso személyeknek vagy szervezeteknek.

Csak azokat az információkat használjuk fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, hogy informáljuk Önt marketing- és reklámtevékenységünk folyamatos fejlesztésérol, rendszeresen bovítsük kínálatunkat, valamint felhasználó-barátabbá tegyük oldalunk tartalmát, kinézetét és szolgáltatásainkat. Az adatokat felhasználjuk abban az esetben is, amikor értesítjük Önt az érdeklodését megcélzó témákban, mint például új szolgáltatások bevezetése, megismertetése illetve aktualitásaink. Ön regisztrációjával hozzájárul ahhoz hogy rendszeres hírlevelet küldjünk megadott email címére amelyrol azonban bármikor leiratkozhat Személyes menüje vagy ügyfélszolgálatunknak küldött email útján.

Az Önrol adatbázisunkban fenntartott információkat felhasználjuk a felmerülo kérdések, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt Ön átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha megváltoztatja adatait, adatbázisunkban tárolódik mindkét változat. A Érmelicit a hazai adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfeleloen esetenként együttmuködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek, az adatvédelmi tv. Által eloírt tartalmú és formájú megkérésére, kötelesek vagyunk a szükséges személyi azonosító információkat kiadni a Érmelicit felhasználókról.

8. Szerző Jog


A Érmelicit weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Érmelicit kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.


Kivételt képez www.ermelicit.hu részbeni felhasználása, harmadik félnek történő átadása illetve beillesztése weboldalra a forrás megjelölése és linkelése mellett, mely ingyenes és nem engedély köteles. A forrás megjelölésének elmulasztása a szerzői jog megsértésének minősül!

Másolás, felhasználás esetén, a weboldalnak tartalmaznia kell a szerző nevét [Érmelicit] és a forrás elérhetőségét [www.ermelicit.hu] működő link formájában.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Érmelicit fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Érmelicit minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép


 

wlink